კომპიუტერის გაწმენდა რუსთავში

კომპიუტერის გაწმენდა რუსთავში

ჩვენ გავწმინდავთ თქვენს კომპიუტერს მტვრისგან, შევცვლით ძველ თერმოპასტას ახლით და საჭიროების შემთხვევაში დავზეთავთ გაგრილების სისტემას, რის შედეგადაც თქვენი კომპიუტერი გააგრძელებს სტაბილურ მუშაობას.

რატომ სჭირდება კომპიუტერს გაწმენდა?

კომპიუტერი მუშაობს გაგრილების სისტემასთან ერთად, რათა მოხდეს მის შიგნით არსებული კომპონენტების გაგრილება. წინააღმდეგ შემთხვევაში კომპიუტერის ნაწილები გადახურდება და გამოვა მწყობრიდან.

გადახურების თავიდან ასაცილებლად, კომპიუტერი საჭიროებს, პერიოდულ წმენდას, რათა შენარჩუნდეს მისი სტაბილური (გამართული) მუშაობა.

კომპიუტერის გაწმენდის დროს, იშლება მთლიანი კომპიუტერი (ხშირ შემთხვევაში გაგრილების სისტემამდე) და ხდება მისგან მტვრის ნაწილაკების მოშორება რათა არ მოხდეს, გაგრილების სისტემის შეფერხება. ასევე ხორციელდება ძველი თერმოპასტის მოშორება და ახლით ჩანაცვლება, რაც კომპიუტერის გაგრილების სისტემას უბრუნებს პირვანდელ სახეს.

რატომ სჭირდება კომპიუტერს გაწმენდა?

კომპიუტერი მუშაობს გაგრილების სისტემასთან ერთად, რათა მოხდეს მის შიგნით არსებული კომპონენტების გაგრილება. წინააღმდეგ შემთხვევაში კომპიუტერის ნაწილები გადახურდება და გამოვა მწყობრიდან.

გადახურების თავიდან ასაცილებლად, კომპიუტერი საჭიროებს, პერიოდულ წმენდას, რათა შენარჩუნდეს მისი სტაბილური (გამართული) მუშაობა.

კომპიუტერის გაწმენდის დროს, იშლება მთლიანი კომპიუტერი (ხშირ შემთხვევაში გაგრილების სისტემამდე) და ხდება მისგან მტვრის ნაწილაკების მოშორება რათა არ მოხდეს, გაგრილების სისტემის შეფერხება. ასევე ხორციელდება ძველი თერმოპასტის მოშორება და ახლით ჩანაცვლება, რაც კომპიუტერის გაგრილების სისტემას უბრუნებს პირვანდელ სახეს.

როდის არის საჭირო კომპიუტერის გაწმენდა?

კომპიუტერის მუშაობის განმავლობაში, გაგრილების სისტემაც უწყვეტად აგრძელებს მუშაობას. კომპიუტერის გაგრილების სისტემას კომპიუტერისგან გარეთ გამოაქვს თბილი ჰაერი, რადგან თბილი ჰაერის შიგნით დიდხანს დაყოვნება იწვევს, კომპიუტერის გადახურებას.

გაგრილების სისტების მუშაობის განმავლობაში, კომპიუტერიდან ჰაერის გარეთ გამოტანის დროს, კომპიუტერის შიგნითაც ხდება ჰაერის შეტანა და ჰაერის შეტანასთან ერთად, მტვრის ნაწილაკებიც აღწევენ კომპიუტერის შიგნით, რაც დროთა განმავლობაში იწვევს კომპიუტერის გაგრილების სისტემის მტვრისგან ავსებას, რის შედეგადაც გაგრილების სისტემა ვეღარ ახერხებს, თბილი ჰაერის გარეთ გამოტანას და ხდება კომპიუტერის გაცხელება, რაც იწვევს კომპიტერის შეფერხებულ მუშაობას და გარკვეული დროის შემდეგ კომპიუტერი გადახურების გამო ითიშება, რათა კიდევ უფრო მეტად არ დაზიანდეს რაიმე ძვირადღირებული კომპონენტი.

როდის არის საჭირო კომპიუტერის გაწმენდა?

კომპიუტერის მუშაობის განმავლობაში, გაგრილების სისტემაც უწყვეტად აგრძელებს მუშაობას. კომპიუტერის გაგრილების სისტემას კომპიუტერისგან გარეთ გამოაქვს თბილი ჰაერი, რადგან თბილი ჰაერის შიგნით დიდხანს დაყოვნება იწვევს, კომპიუტერის გადახურებას. კომპონენტი.
გაგრილების სისტების მუშაობის განმავლობაში, კომპიუტერიდან ჰაერის გარეთ გამოტანის დროს, კომპიუტერის შიგნითაც ხდება ჰაერის შეტანა და ჰაერის შეტანასთან ერთად, მტვრის ნაწილაკებიც აღწევენ კომპიუტერის შიგნით, რაც დროთა განმავლობაში იწვევს კომპიუტერის გაგრილების სისტემის მტვრისგან ავსებას, რის შედეგადაც გაგრილების სისტემა ვეღარ ახერხებს, თბილი ჰაერის გარეთ გამოტანას და ხდება კომპიუტერის გაცხელება, რაც იწვევს კომპიტერის შეფერხებულ მუშაობას და გარკვეული დროის შემდეგ კომპიუტერი გადახურების გამო ითიშება, რათა კიდევ უფრო მეტად არ დაზიანდეს რაიმე ძვირადღირებული კომპონენტი.

Call Now